Aktualitások

CÉGKAPUS REGISZTRÁCIÓ

CÉGKAPUS REGISZTRÁCIÓ

Tisztelt Ügyfelünk!

A gazdálkodó szervezeteknek cégkapu regisztrációt kell elvégezni 2017.08.31-ig!

A gazdálkodó szervezetek számára 2018. január 1-től kötelező a Cégkapu használata.

A Cégkapu regisztrációra az adott gazdálkodó szervezetnél az ügyvezető (természetes személy) kötelezett. A regisztráció határideje 2017/08/30, de a rendszer használata csak 2018/01/01-én élesedik.

A regisztrációt az ügyvezető helyett a könyvelő nem végezheti el!

Ennek oka, hogy jogilag aggályosnak minősítik a szakmai szervezetek, ha a könyvelő a gazdálkodó szervezet nevében jár el, mivel arra nem jogosult, és a regisztrációt az ügyvezető személyes ügyfélkapuján keresztül lehet elvégezni.

 

A regisztráció érdekében a következő lépéseket szükséges megtenni:

 1. Az ügyvezetőnek rendelkeznie kell ügyfélkapus regisztrációval.

Amennyiben ez nem áll rendelkezésre fel kell keresni az okmányirodát vagy a kormányablakot, ahol személyi okmányok bemutatása és egy működő e-mail cím megadása szükséges. Itt tájékoztatást kapnak arról, hogy miként kell az ügyfélkaput aktiválni.

FIGYELEM!: Ez még nem jelenti a cégkapus regisztrációt, csak egy ahhoz szükséges személyes azonosítási módot.

 1. Miután az ügyfélkapus bejelentkezés megtörtént és sikeres volt, a cégkapu regisztrációt a http://cegkapu.gov.hu oldalon kell indítani:

Bejelentkezést követően a megadott lépéseket követve kell végezni a regisztrációt.

A sikeres regisztrációt követően a visszaigazolást le kell tölteni és kinyomtatni.

Várhatóan 2017.végén lesz elérhető a cégkapu azon funkciója, amikor az adott gazdálkodó szervezet nevében más ügyintézők, meghatalmazottak regisztrációja is elvégezhető lesz. (pl. könyvelő, alkalmazott).

A cégkapu rendszer 2018. január 01- i beindulását követően minden céges ügyet csak ezen keresztül lehet majd intézni, ez nem csak az adóbevallásokat érinti, hanem minden hivatalos ügyet.

A későbbiekben reméljük, hogy több információ áll majd rendelkezésre a rendszer működésével kapcsolatban.

Jelenleg a regisztráció a határidős feladat, amit mindenképpen el kell végezni 08/30-ig.


Figyelem! Az egyéni vállalkozók továbbra is az ügyfélkapu szolgáltatással jogosultak az elektronikus kapcsolattartásra, ebből adódóan a regisztrációs kötelezettség ezt a kört nem érinti.

 

 

 A munkáltató, illetve kifizető által nyújtható juttatások (cafeteria) szabályai 2017. évben

 

 

A nyújtható juttatások köre és szabályrendszere alapvetően nem változott az eddigi szabályokhoz képest, vannak új juttatások, illetve vannak olyan juttatások, amelyekre más szabályok vonatkoznak.

 

A nyújtható juttatások alapvetően három csoportba lehet sorolni.

 

 • Adómentesen nyújtható juttatások
 • Béren kívüli juttatások
 • Egyes meghatározott juttatások
 • Az adómentes juttatások

 

 Összefoglalóan elmondható, hogy ezek a juttatások mindenfajta közteher nélkül nyújthatóak, viszont elég szűk kör tudja igénybe venni a juttatásokat. Egyes juttatásoknál különböző korlátok vannak beépítve. Az adómentesen nyújtható juttatások az alábbiak:

 • távolsági bérlet kiegészítés
 • mértéke 14 %, közigazgatási határon túlról bejáró dolgozó esetében, abban az esetben, hogyha nem a rendeletben előírt 86 % mértéket téríti meg a munkáltató, akkor a különbözet után nincs adókötelezettség.
 • számítógép használat
 • a munkáltató által vásárolt számítógépet a munkavállaló otthonában korlátlanul használhatja, de csak használhatja, tulajdont nem szerezhet rajta.
 • sportrendezvényre belépő
 • belépők, bérletek – de csak olyan sporteseményre, amelyet sportszövetség szervezett. Nincs korlátozás, tehát bármekkora összeg nyújtható ilyen formában.
 • kulturális szolgáltatás
 • évente maximum 50000 Ft értékben nyújtható a munkavállaló, illetve a munkavállaló közeli hozzátartozói részére belépőjegy, bérlet vásárlása esetén. Élő szereplős előadások esetében nyújtható, tehát mozijegy vásárlása nem jöhet szóba.
 • kockázati élet és betegbiztosítás
 • maximális mértéke a minimálbér 30 %-a, elérési, megtakarítási részt tartalmazó biztosítási szerződés nem jöhet szóba
 • teljes életre szóló biztosítás
 • nincs korlátozás a mértéket tekintve, szintén igaz, hogy megtakarítási elemet tartalmazó biztosítási szerződés támogatása nem lehetséges
 • lakáscélú támogatás
 • a munkavállaló részére bizonyos feltételekkel - pl. méltányolható lakásigénynek való megfelelés – adható lakás vásárlásához, illetve lakáscélú hitel törlesztéséhez. Maximális mértéke 5 M Ft 5 évente, illetve a vásárolt lakás értékének maximum 30 %-a.
 • bölcsődei, illetve óvodai szolgáltatás támogatás
 • a bölcsődei, illetve óvodai szolgáltatás számláját fizetheti ki a munkáltató a munkavállaló részére.
 • lakhatási támogatás  
 • Az adómentesen nyújtható szolgáltatások esetében összesített felső korlátot nem kell figyelembe venni, csak az egyes juttatásoknál érvényben lévő korlátozásokat kell figyelembe venni.
 • a munkavállalónak nyújtható támogatás, a foglalkoztatás első öt évében nyújtható, csökkenő mértékben, a minimálbér 40-25-15 %-ban.
 • Béren kívüli juttatások

 

 Jelentősen leszűkült az ilyen feltételekkel nyújtható támogatások köre, tulajdonképpen csak a SZÉP kártya maradt itt, és új elemkén a készpénz került be.

Maximálisan ilyen formában egy munkavállaló részére egy évben 450000 Ft nyújtható támogatásként.

A nyújtott támogatás 118 %-a után kell fizetni 15 % személyi jövedelemadót és 14 % egészségügyi hozzájárulást. Az összesített közteher így 34,22 %

A béren kívüli juttatások fajtái:

 • készpénz
 • évente maximum 100 E Ft nyújtható egy munkavállalónak. Figyelemmel kell lenni arra, hogy időarányosan adható, napi arányosítást szükséges végezni. Fél év munkaviszony után 50 E Ft nyújtható. Ha egy dolgozó év elején megkapja a teljes 100 E Ft összeget, és év közben megszűnik a munkaviszonya, akkor vagy visszafizeti az arányos részt, vagy egyéb összevonandó jövedelemmé válik a különbözet és a munkaviszony megszűnésekor kell utána adózni.
 • Szép kártya szálláshely
 • maximum 225 E Ft/év
 • Szép kártya vendéglátás
 • maximum 150 E Ft/év
 • Szép kártya szabadidő 
 • maximum 75 E Ft/év
 • Egyes meghatározott juttatások

 

 Ezeknek a juttatásoknak a köre értelemszerűen bővült, azok a juttatások kerültek ide, amelyek kikerültek a béren kívüli juttatások köréből. Felső határ nincs az ilyen jellegű juttatások összesített értékére.

A nyújtott támogatás 1,18* része után kell fizetni 15 % személyi jövedelemadót és 22 % egészségügyi hozzájárulást. Az összesített közteher így 43,66 %.

 

Az egyes meghatározott juttatások leggyakrabban alkalmazott fajtái:

 

 • Szép kártya értékhatár feletti része
 • étkezési utalvány
 • helyi közlekedési bérlet
 • iskolakezdési támogatás
 • iskolalátogatási igazolás bemutatása nem szükséges, viszont a munkavállalónak nyilatkoznia kell. Felhasználható az iskolakezdést megelőző 60. naptól az év végéig.
 • munkahelyi étkeztetés
 • iskolarendszerű képzés
 • csekély értékű ajándék
 • termék, szolgáltatás – szabályzat szerint tulajdonképpen bármire nyújtható, ami a szabályzatban szerepel. Pl üzemanyag költség, fodrász díja. Természetesen igazolni kell a felhasználást bizonylattal. Nyújtható utalvány formájában is, akkor viszont az utalványnak a szabályzatban szereplő termékkörre, szolgáltatásra kell felhasználhatónak lennie.

Végezetül egy összehasonlítás arról, hogy különböző jogcímeken nyújtott támogatások közterhei hogyan alakulnak nettó 100 E Ft juttatás esetén:

Kifizetés jogcíme

Nettó összeg

Szja

Eho

Egyéb közterhek, levonások

Összes közteher

Összes munkáltatói költség

Munkabér

100000

22556

-

63158

85714

185714

Adómentes juttatás

100000

-

-

-

0

100000

Béren kívüli juttatások

100000

17700

16520

-

34220

134220

Egyes meghatározott juttatások

100000

17700

25960

-

43660

143660

Osztalék*

100000

21127

19178

-

40845

140485

 

(*Csak abban az esetben érdekes figyelembe venni, hogyha a tulajdonos munkavállóként dolgozik a társaságnál.)

 

 

 

 

 

 PÉNZTÁRGÉP HASZNÁLATA SZÁMLÁZÁS ESETÉN

 

 
A Nav honlapján megjelent tájékoztató alapján:
 
Amennyiben a pénztárgépet használó vállalkozás az ügyletről számlát állít ki, azt nem kötelező beütni a pénztárgépbe. Viszont, ha a számla összege a pénztárgépbe beütésre kerül, az adóhatóság részéről ez nem kifogásolható, szankció kiszabására nem kerül sor.
 
Ez azt jelenti, hogy mindkét gyakorlat elfogadható, tehát az is ha a számla összegét beüti a pénztárgépbe, illetve ha nem üti be a pénztárgépbe a vállalkozó. 
 
Amennyiben az ellenérték meghaladja a 900.000 ft-ot, úgy kötelező számlát kiállítani, nem elég a pénztárgép használata.
 
 

 

 


Tájékoztatás a 2012. évi adóügyi változások tekintetében

 

Tájékoztatás a foglalkoztatottak SZJA bevallásával kapcsolatosan

 

 További aktuális hírek, információk a "Hírek" menüpontban!

 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÁS 2012. ÉVI ADÓVÁLTOZÁSOK TEKINTETÉBEN

 

Személyi jövedelemadó

Társasági adó

Általános forgalmi adó

Egyéb adónemek, egyéb változások

Foglalkoztatás

Vissza a lap tetejére

 


  Személyi jövedelemadó

 2012-től teljes mértékben megszűnik az adójóváírás intézménye.

Az összevont adózás alá tartozó jövedelmekre vonatkozó 27 százalékos adóalap-kiegészítés (szuperbruttó) évi 2 millió 424 ezer forint alatt (havi 202 ezer forint) megszűnik, az efölötti jövedelmekre továbbra is alkalmazni kell.


Béren kívüli juttatások ún. cafeteria kerete

A juttatások után a juttatás értékének 1,19-szerese után 16 % személyi jövedelemadót és 10 % mértékű egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Ez összesen 30,94 % terhet jelent.
Hogyha bármely juttatás értéke meghaladja a törvényben előírt mértéket, akkor a 10 %-os eho helyett 27 %-os eho-t kell fizetni. Ez igaz az összesített értékre is.

Étkezéssel kapcsolatban adható juttatások:
- meleg étkezés havi 12500 Ft értékben csak és kizárólag a munkáltató munkavállalóit ellátó étkezőhelyen biztosított melegétkezés esetében alkalmazható (elég korlátozottan alkalmazható)
- Erzsébet utalvány
Fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító utalvány havi 5000 Ft értékben

Széchenyi-pihenőkártya (Szép kártya) keretében adható juttatás
- szálláshely szolgáltatás évi 225 E Ft értékben
- vendéglátás évi 150 E Ft értékben
- szabadidő eltöltése, egészségmegőrzés évi 75 E Ft értékben.


A háromféle adható juttatás összesen 450 E Ft évente.

Iskolakezdési támogatás a minimálbér 30 %-át meg nem haladó értékben. Továbbra is azután a gyermek után adható, aki után családi pótlékot folyósítanak.


A béren kívüli juttatások együttes értéke azonban nem haladhatja meg munkavállalóként az évi 500 E Ft-ot.

  

Reprezentáció, üzleti ajándék

A társasági adóalanyoknál és egyéni vállalkozóknál a reprezentáció, üzleti ajándék az első forinttól egyes meghatározott juttatásként adókötelessé válik.

Megszűnik az a szabály, hogy társasági adóalany esetében a reprezentáció, üzleti ajándék adómentes a személyi jövedelemadóban és adóalapot növel a társasági adóban. Az első forinttól adóköteles a reprezentáció és üzleti ajándék címén adott juttatás minden kifizető esetében. A kifizetőt a juttatás értékének 1,19-szerese után 16 százalék szja és 27 százalék eho terheli. Ez összesen 51,17 %  teher.
A reprezentáció és üzleti ajándék után a bevallási és adófizetési kötelezettséget havonta kell teljesíteni.

Az áfa továbbra sem igényelhető vissza a reprezentáció után.


Külföldi kiküldetés
Ha külföldi kiküldetésre napidíjat fizetnek, akkor annak 30 százaléka, de legfeljebb a a vonatkozó kormányrendelet szerint naponta elszámolható összeg ismét levonható a bevételből a jövedelem megállapításánál (Ez az összeg jelenleg 15 euró / nap, tehergépkocsi vezetők esetében 40 euró/nap).

Bérbeadás
Bérbeadás esetén a számlát adó magánszemélytől le kell vonni az adóelőleget, ha az nem egyéni vállalkozó. Eddig a bérbeadó önmaga is befizethette az adóelőleg összegét.

Veszteségelhatárolás

Az egyéni vállalkozókat érintő módosítás, hogy 2012-től az előző évek elhatárolt veszteségével az adóalap nem csökkenthető csak a nyereség elhatárolt veszteség nélkül számított 50 %-ig.

Vissza a tartalom elejére

 

 

Társasági adó

Társasági adókulcs
Megmarad az a szabály, amely szerint 500 millió forint adóalapig 10 százalék és afölött 19 százalék a társasági adó kulcsa.

 

Veszteségelhatárolás
A korábbi adóévek elhatárolt vesztesége csak az adóévi adóalap 50 százalékáig számolható el az adózás előtti eredmény csökkentéseként.
Szigorodnak az átalakulásnál és cégfelvásárlásnál az átvételre kerülő elhatárolt veszteség felhasználására vonatkozó szabályok is.

 

Az osztalékadó mértéke 16 % maradt. Az osztalék után továbbra is kell fizetni 14%  egészségügyi hozzájárulást. Továbbra is érvényben van a  maximum 450 E Ft értékhatár, mely a magánszemély egészségbiztosítási járulékát és egyéb címen megfizetett egészségügyi hozzájárulását veszi figyelembe. Azonban kifizetéskor az ehot le kell vonni, és a magánszemély adóbevallásánál kell rendezni az esetleges túlfizetést.

Vissza a tartalom elejére


Általános forgalmi adó

Az általános áfa kulcs 25%-ról 27%-ra emelkedik 2012. január 1-jétől. Az új adókulcs felülről számított mértéke 21,26%.

A normál áfa-kulcs emelése szükségessé teszi az adómérték kezelésére alkalmas pénztárgépek és taxaméterek átállíttatását, amelynek végső határideje 2012. február 29.
Az átállíttatásig az adóalanyok a bizonylat-kibocsátási kötelezettségüket kézi kibocsátású nyugtával, illetve számlával kötelesek teljesíteni.

Levonható a közlekedési eszköz bérlete illetve lízingdíja utáni áfa. Az általános szabályoknak megfelelően, amennyiben az adott járművet egyaránt használják üzleti és magáncélra, a bérbeadást illetve a lízinget terhelő áfa csak az üzleti használat arányában vonható le, a levonásra vonatkozó egyéb szabályok figyelembevételével.

Vissza a tartalom elejére

 

Egyéb adónemek, egyéb változások

 

Az egyszerűsített vállalkozói adó

 

A eva válaszhatóságára vonatkozó bevételi határ 25 millió forintról 30 millió forintra emelkedik.
Az adó mértéke 30 százalékról 37 százalékra emelkedik.

 

Rehabilitációs hozzájárulás


A hozzájárulás mértéke maradt a jelenlegi 964 500 forint/fő/év. Azon vállalkozások kötelezettek a hozzájárulás fizetésére ahol az átlagos statisztikai állományi létszám a 25 főt meghaladja ( ez eddig 20 fő volt). A hozzájárulást a létszám 5 %-a után kell fizetni.

 

Cégautóadó

 

A cégautóadó mértéke változik, mely a jövőben a motorteljesítménytől és a környezetvédelmi-osztály besorolástól függ. Az adó mértéke 7700 ft és 44000 ft között lesz. Az érintett vállalkozásokat kérjük, hogy a motorteljesítményt (kW) és a környezetvédelmi-osztály jelzést az adó pontos megállapítása érdekében közöljék.

 

Illetékek

 Az adóhatósági eljárási illeték mértéke (pl igazoláskérés ) 2000 ft-ról 3000 ft-ra változik.

  

A készpénzfizetés bejelentése

 

A független felek közötti készpénzfizetés bejelentési összeghatára ötmillió forintról kétmillió forintra csökken.

 

Napi készpénzállomány


Változik a napi készpénz-záróállomány százalékban kifejezett maximális mértéke, az előző üzleti év összes bevételének 2%-a helyett 10 % lesz.

 

Kötelező kamarai regisztráció


A gazdálkodó szervezetek (egyéni és társas vállalkozások) számára kötelezővé válik a kamarai regisztráció és 5.000 Ft/év regisztrációs díj fizetés. Ez nem jelent kamarai tagságot. A tagság önkéntes, ami tagdíjfizetéssel jár. A regisztrációt 2012. 03. 01-ig kell a kamarákhoz benyújtani.

 Vissza a tartalom tetejére

 

 Foglalkoztatás

 

 Minimálbér változása 2012.01.01-től:


- szakképesítést nem igénylő munkakörben   78.000 ft-ról 93.000 ft-ra
- szakképesítést igénylő munkakörben   94.000 ft-ról  108.000 ft-ra változik a minimálbér összege.


Járulékszabályozás, egészségügyi hozzájárulás

A biztosított által fizetendő egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék mértéke 7,5 százalékról 8,5 százalékra emelkedik. Az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékon belül a természetbeni egészségbiztosítási járulék 4 százalék, a pénzbeli egészségbiztosítási járulék 3 százalék, a munkaerő-piaci járulék 1,5 százalék.
A végkielégítés, jubileumi jutalom, szabadságmegváltás stb. után is kell 8,5 százalék egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot fizetni.
A nem biztosítottak és a nyugdíjas vállalkozók fix összegű egészségügyi szolgáltatási járuléka a jelenlegi 5 100 forint/hó összegről 6 390 forint/hó összegre emelkedik.
A biztosított társas vállalkozó, egyéni vállalkozó esetében a nyugdíjjárulék (tagdíj) alapja havonta legalább a minimálbér, az egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék alapja havonta legalább a minimálbér másfélszerese.

 

A segítő családtagi jogviszony 2012-től nem alkalmazható!

 

Járulék-kötelezettség kiterjesztése:

A jövőben kiterjed a kötelezően fizetendő járulék a társaságok olyan tagjaira is, akik a tevékenységben személyes közreműködésre nem kötelezettek, de az ügyvezetői feladatok megbízási szerződés alapján látják el, amennyiben más jogviszony alapján nem biztosítottak.


Szociális hozzájárulási adó

A foglalkoztatóra vonatkozó társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettség helyébe a szociális hozzájárulási adó lép.

A szociális hozzájárulási adó mértéke 27 százalék.
Fő szabály szerint a szociális hozzájárulási adót havonta kell megállapítani, bevallani és megfizetni.

Bérkompenzáció

A 300.000 Ft alatti bruttó kereset alatt a munkabérek nettó értékének megőrzése céljából a kormány különböző intézkedéseket vezetett be, amelynek végrehajtása ugyan nem kötelező, de ha valaki ezt végrehajtja, akkor kedvezőbb elbírálás alá eshet a szankciók szempontjából egy munkaügyi ellenőrzés során. Ha valaki nem hajtja végre a kötelező béremelést, akkor ezzel automatikusan kizárja magát a közbeszerzési eljárásokból és mindenfajta állami támogatásból.

A munkabérek nettó értékének megőrzését (bérkompenzáció) célzó adókedvezmény
A kifizető az őt terhelő adóból adókedvezményt vehet igénybe, amennyiben a munkabérek elvárt emeléséről szóló kormányrendelet szerinti elvárt béremelést valamennyi folyamatosan foglalkoztatott munkavállalója tekintetében végrehajtotta.
A kedvezmény alapja a munkavállalót megillető, az adó alapjának megállapításánál figyelembe vett bruttó munkabér.

A kedvezmény mértéke 2012. évre havonta:

• a kedvezményalap ( a bruttó munkabér) 21,5 százaléka, de legfeljebb 16 125 forint, ha a részkedvezményalap nem haladja meg a 75 ezer forintot,
• 16 125 forintnak a 75 ezer forint feletti kedvezményalap 14 százalékát meghaladó
része, ha a kedvezményalap meghaladja a 75 ezer forintot.

A kedvezmény biztosítja, hogy amennyiben a munkáltató munkavállaló nettó jövedelmét szinten tartotta, úgy költségei csupán 5%‐kal nőjenek.

Szakképzési hozzájárulás

A szakképzési hozzájárulás alapja 2012-től már nem társadalombiztosítási járulék alapja, hanem az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék alapja. Mértéke változatlanul 1,5%.

Megszűnik a saját dolgozók képzésére fordított költségek és az egyetemek, főiskolák számára adható fejlesztési támogatás (pénzeszköz- vagy tárgyieszköz-átadás) költségének a bruttó kötelezettségből történő levonási lehetősége. Kizárólag a szakközép- és szakiskola, ill. felsőfokú intézmény gyakorlati képzése támogatható 2012-től.
A saját dolgozók jelenlegi szabályok alapján megkezdett képzésére 2012-től a bruttó kötelezettséggel szemben nem lehet költséget elszámolni.

 Nem változás de ismét felhívnánk az alkalmazottat foglalkoztatók figyelmét az alábbiakra:
Munkaviszony megkezdése előtti feladatok:
 - üzemorvosi vizsgálat
 - munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás, amiről jegyzőkönyv készül
 -  előző munkahelyi igazolások, TB kiskönyv leadása a könyvelésre
Az alkalmazott bejelentése legkésőbb a munkakezdés előtti napon lehetséges.
A szerződött alkalmazás-egészségügyi szolgáltató (üzemorvos) nevét és az alkalmazotti létszámot be kell jelenteni a Munkavédelmi felügyelőséghez.
Az alkalmazottaknak jelenléti ívet kell vezetni, amit a munkavégzés helyén kell tartani.
Amennyiben az alkalmazott táppénzre kerül, kérjük telefonon jelezni.
Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a  jelenléti ívek vezetése, a szabadság nyilvántartása, a munkaidő kerettel  kapcsolatos tájékoztatás kifüggesztése a munkavégzés helyén kell hogy megtörténjen, hogy az ellenőrzést végző szervek betekintést nyerhessenek. Emiatt nincs arra lehetőség, hogy a fenti nyilvántartások a könyvelő irodában készüljenek el.

 

 Vissza a tartalom tetejére

 

További aktualitások a Hírek menüpontban!