aktualitások
Adókorrekt Könyvelőiroda
Katás vállalkozások szabályainak változása
2021 / 01 / 12

A kisadózó vállalkozókra vonatkozó szabályok 2021. január 01-től több ponton is módosultak. Ezek a változások nem csak a katás vállalkozásokra, de az üzleti partnereikre vonatkozóan is változásokat hoznak.

A katázó vállalkozók szempontjából az alábbiakra szükséges figyelemmel lenni:

  • A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) 13. § (2) bekezdése alapján 2021. január 01-től a katás vállalkozónak tájékoztatási kötelezettsége áll fenn a partnere felé . A meglévő szerződések esetében 2021. január 15-ig, új szerződéseknél a szerződés megkötésekor kell írásban tájékoztatni az üzleti partnert a kataalanyiságról. Ez utóbbi esetben megfelelő, ha a tájékoztatás a szerződés részeként valósul meg. Amennyiben a KATA alanyiság tekintetében változás történik, megszűnik, vagy később keletkezik újra, szintén tájékoztatni kell az üzleti partnert. A tájékoztatási kötelezettség a kifizetőnek minősülő üzleti partner tekintetében előírás, ezért a magánszemély partnert nem kell erről a tényről írásban tájékoztatni. Jellemzően az egyéni vállalkozó és belföldi fiókteleppel rendelkező cég minősül kifizetőnek. A nyilatkozat megtétele független a szerződés összegétől és attól, hogy termékértékesítést vagy szolgáltatásnyújtást végez a katás vállalkozó. A nyilatkozattétel elmulasztása az adózás rendjéről szóló törvény előírása szerint az általános bírságszabályoknak megfelelően szankcionálható. A nyilatkozat megtételétől függetlenül továbbra is fel kell tüntetni a számlán a „KISADÓZÓ” jelzést.

A katázó vállalkozóval létesített üzleti partner szempontjából fontos változás:

 

  • kapcsolt vállalkozások között fennálló szerződések esetén a katásnak juttatott összeg után a kifizető 40%-os adót fizet
  • ugyancsak 40%-os adó terheli a kifizetőt, ha az adóévben 3 millió ft-ot meghaladó összeget juttat a katás partnerének – ez tehát nem a kapcsolt vállalkozásokra, hanem a független partnerekre vonatkozó szabály, az adó nem a katás vállalkozást, hanem a kifizetőt terheli. A katás vállalkozást terheli a 40%-os adó abban az esetben, ha a partnere nem belföldi illetőségű. Nem kell számításba venni ennél a szabálynál azokat a bevételeket:
  • amely után a kifizető a kapcsolt vállalkozás megléte okán a 40%-os adót megfizette
  • amelyet a kifizető az Egészségbiztosítási Alapból származó finanszírozásaként juttat a katás vállalkozónak
  • amelyet a kifizető jogszabályban meghatározott díjszabás alapján juttat a kisadózó vállalkozónak
  • amelyet költségvetési szerv juttat a kisadózónak.

 

  • a kifizetőnek is van tájékoztatási kötelezettsége, a tárgyévet követő év január 31-ig kell közölni a katás partnerrel a 40%-os adó alapjaként figyelembe vett összeget. Erre azért van szükség, mert a kisadózó vállalkozó az éves kata bevallásában erről is számot ad.

A már megszokott 1 millió ft feletti juttatásokról szóló adatszolgáltatás, mindkét fél tekintetében továbbra is megmaradt.