Szolgáltatások

Irodánk a mindenkori jogszabályok, irányelvek és állásfoglalások figyelembe vételével, legjobb tudása szerint, az Önök érdekeit mindenkor szem előtt tartva a következőkben felsorolt szolgáltatásokkal áll rendelkezésükre.


Könyvvezetés

 • a bizonylatok feldolgozása a mindenkor hatályos adójogszabályok és a számviteli törvény figyelembevételével
 • analitikus nyilvántartások vezetése, egyezőségük biztosítása a főkönyvi könyveléssel
 • a bevallások elkészítése és határidőben történő benyújtása az adóhivatal és egyéb szervek felé
 • adóévet követő zárlati munkák elvégzése, beszámoló elkészítése
 • teljes körű ügyintézés és közreműködés a könyvvezetéssel kapcsolatos ellenőrzéseknél
 • a megbízó pénzügyi-gazdasági helyzetéről történő folyamatos tájékoztatás a társaság tulajdonosai és képviselői felé

 

Bérszámfejtéssel,foglalkoztatással kapcsolatos szolgáltatás

 • bérügyvitel teljes körű ellátása
 • az alkalmazottak bejelentésével kapcsolatos feladatok elvégzése
 • a munkaszerződések szükséges módosításainak elkészítése
 • bérszámfejtési feladatok lebonyolítása
 • az alkalmazottak betegszabadságával, táppénzigényével kapcsolatos feladatok ellátása
 • havi adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése az adóhivatal felé
 • Nyugdíjfolyósító Igazgatóság felé teljesítendő adatszolgáltatás elvégzése elektronikus úton
 • magánnyugdíj-pénztári tagsággal összefüggő foglalkoztatói feladatok végzése
 • foglalkoztatással kapcsolatos tanácsadás.

 

Adótanácsadás

 • gazdálkodással kapcsolatban felmerülő adóügyekben való folyamatos tanácsadás
 • gazdálkodási és adózási sajátosságok ismeretében a partnerek eddigi adózási gyakorlatának átvilágítása,
 • javaslat a változtatásokra
 • segítségnyújtás az adójogszabályok, a számviteli törvény, és egyéb adókkal kapcsolatos jogszabályok rendelkezéseinek
 • konkrét gazdasági eseményekkel kapcsolatos értelmezésében
 • a partnerek gazdasági döntéseinek átvilágítása adózási szempontból
 • segítségnyújtás az adótervezésben, alternatívák nyújtása rövid, illetve hosszú távú döntések meghozatalánál
 • szerződések felülvizsgálata adójogi szempontból.Speciális számviteli feladatok

 • átalakulással, kivállással, összeolvadással kapcsolatos teendők ellátása
 • korábbi évek könyvelésének átvilágítása.


Amennyiben kérdése van szolgáltatásainkkkal kapcsolatban, keresse munkatársainkat!